Realizujemy projekt
Dodane przez admin dnia Luty 01 2017 10:21:28

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2016 do lipca 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K,1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli(50K,12M) w okresie 01.09.2016-30.06.2018.W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.


Rozszerzona zawartość newsa

Projekt zakłada zorganizowanie 1458 h bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

- Koło matematyczne

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

- Koło z języka angielskiego

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

- Koło z przedsiębiorczości

- Koło przyrodnicze

- Koło informatyczne

- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klas I-IV

- Zajęcia specjalistyczne logopedyczne

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (min. Ogrody Doświadczeń-Humanitarium, Centrum Nauki "Kopernik", Telewizja Opole, Gazeta NTO).