Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Dąbrowie2017
Dodane przez admin dnia Listopad 08 2017 07:48:49

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od lat w naszej szkole ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień.  W ramach  ZTU w obecnym roku szkolnym  rozdane zostały pakiety edukacyjne: kolorowe broszury oraz  karty pracy dla   dzieci, ulotki  dla rodziców i nauczycieli pod hasłem :    „Naskrzydłachprzyjaźni’’.                                                                                                       Przeprowadzono  zajęcia profilaktyczne z uczniami klas młodszych. Wychowawczynie  przybliżyły dzieciom główne cele  kampanii.                                                                     


Rozszerzona zawartość newsa

Dzieci klas 1- 3 dostały karty pracy „Mój przyjaciel” . Poprzez wspólne rozwiązywanie ćwiczeń  rozwijano  w nich cechy dobrego przyjaciela, kształtowano umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni. Rozwiązując ćwiczenia z kart pracy „Jaki jestem? - Jaka jestem?” dzieci rozwijały samoświadomość oraz budowały poczucie własnej wartości, uczyły się również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Uczniowie klas 4-6 otrzymali karty pracy „Ja i moja grupa”.  Poprzez zawarte w nich ćwiczenia uczniowie nauczyli się dokonywać wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej oraz promować sposoby spędzania czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek. Rozwiązując  karty pracy „Ile jestem wart?” – starsi uczniowie zostali zachęceni do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz do promowania pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Wszyscy uczniowie szkoły zostali zapoznani z regulaminem konkursu plastyczno- literackim „Na skrzydłach przyjaźni”. Część uczniów podjęła wyzwanie i wykonała pracę plastyczną na podany temat.                                Uczniowie: T. Witaszewski - kl.2, A. Kumiec - kl.3, M. Dworecki - kl.3, P. Czykieta- kl.5 oraz  K. Filla- kl.6 znaleźli się na liście laureatów konkursu!! Uczniowie ci otrzymali pamiątkowe dyplomy  oraz nagrody książkowe. Gratulujemy!!!

 

                                                                             Koordynator - Edyta Witaszewska