Geografia
Dodane przez admin dnia Marzec 25 2020 21:16:49

Geografia

Drodzy uczniowie! W ciągu tygodnia ( do 1 kwietnia) proszę pracować z tymi tematami

Kasa V

Temat: Przegląd stref krajobrazowych Ziemi

Proszę przeczytać temat wchodząc na ten link
Lekcja z e-podręcznika lub wysłuchać tematu z audiobooka ( trzeba włączyć ).

Teraz napiszcie temat lekcji i zróbcie notatkę do zeszytu odpowiadając na pytanie w poleceniu 1.

Jak skończycie notatkę to pod koniec tematu są zadania i tam proszę wykonać ćwiczenia.

Klasa VI

Temat: Czym jest pogoda, a czym jest klimat?
Proszę przeczytać temat wchodząc na ten link http://www.epodreczniki.pl/…/l…/t/student-canon/m/iV9fie2VPX
Napiszcie temat i zróbcie notatkę do zeszytu pisząc co to jest klimat i wymieńcie jakie są składniki klimatu.
Waszym zadaniem będzie przeprowadzić obserwację pogody… stosując się do podanej tam instrukcji.
Pracę swoją wyślijcie na mój adres mailowy – ruda1341@wp.pl do 1 kwietnia 2020r.

Klasa VIII
Temat: Co to jest wulkan i jak jest zbudowany?

Proszę przeczytać temat wchodząc na ten link
http://www.epodreczniki.pl/…/52/t/student-canon/m/ipx7hOVfDa
Napiszcie temat i na podstawie słowniczka który znajduje się na końcu tematu, napiszcie w zeszycie co to jest:
epicentrum
fumarola
gejzer
hipocentrum
lawa
magma
sejsmograf
wulkan

Wyszukaj w Internecie lub w czasopismach popularno naukowych informacje o niedawnych wybuchach wulkanów i ich konsekwencjach i wyślij mailowo na adres ruda1341@wp.pl do 1 kwietnia 2020r

Możesz wykonać ćwiczenia, które tam się znajdują.
Powodzenia!
Pozdrawiam!
Renata Majewska

 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-klimatotworcze/D11QNIkTQ